Wijzigen bootgegevens.

Hieronder kunt u de gegevens van uw nieuwe boot invullen en daarna verzenden, waarna het wordt gemaild naar de secretaris en naar u.

Daar het formulier privacy gegevens bevat, hebben wij voor deze optie gekozen.

Verplicht veld (*)

  Gegevens van uw boot

  Stallen

  Bijboot

  Indien bij de boot gestald

  Verzekering / Polis nr.

  Vergeet niet het voorblad van uw verzekering mee te sturen.

  * Voor tarieven, zie website voor actuele prijzen.

  * Bij stallen op de werf dient de boot minimaal WA verzekerd te zijn!

  * Alle losse brandbare stoffen moeten van boord af zijn.

  Door ondertekening van dit formulier geeft U tevens aan:
  - Akkoord te zijn met het gebruik van uw gegevens, intern door de Hellingvereniging De Samenwerking.
  - Het huishoudelijk regelement te lezen en na te leven.