Uit het bestuur

Aandacht voor hellingregels: houd rekening met elkaar
Ieder seizoen zijn er altijd weer enkele leden die zeggen niet op de hoogte zijn van het huishoudelijk reglement en husiregels . Bij aanmelding voor stallen gaat ieder lid akkoord met het reglement ( en dient daar ook van op de hoogte te zijn). Dit betreft vooral het onderwerp SCHUREN / Verf schrapen ect. Een ieder dient te weten dat er vanaf 1 Maart GEEN stofveroorzakende werkzaamheden meer verricht mogen worden. Er zijn leden die na deze datum willen schilderen ect. Dus hou rekening met elkander.

Als u op tijd aan uw schip begint met onderhoud, dan moet normaliter deze regeling geen problemen geven. Wij verwachten dat een ieder zich aan de afspraken houdt. We zijn als bestuur genoodzaakt om andere maatregelen te nemen als iemand de regels niet in acht neemt. Wij hopen echter dat u het niet zover laat komen .

Het Bestuur

Uit de bestuursvergaderingen

Als bestuur willen wij de leden graag op de hoogte houden van zaken die spelen in de vereniging en dus bij het bestuur en die aan de orde komen in de vergaderingen.
Wij doen dit door een kort verslag te plaatsen per BV. Gebruik daarvoor de buttons hieronder.

BV’s 01-06-2021 t/m 31-05-2022
BV’s 01-06-2020 t/m 31-05-2021