Uit het bestuur

Aandacht voor hellingregels: houd rekening met elkaar
Ieder seizoen zijn er altijd weer enkele leden die zeggen niet op de hoogte zijn van het huishoudelijk reglement en husiregels . Bij aanmelding voor stallen gaat ieder lid akkoord met het reglement ( en dient daar ook van op de hoogte te zijn). Dit betreft vooral het onderwerp SCHUREN / Verf schrapen ect. Een ieder dient te weten dat er vanaf 1 Maart GEEN stofveroorzakende werkzaamheden meer verricht mogen worden. Er zijn leden die na deze datum willen schilderen ect. Dus hou rekening met elkander.

Als u op tijd aan uw schip begint met onderhoud, dan moet normaliter deze regeling geen problemen geven. Wij verwachten dat een ieder zich aan de afspraken houdt. We zijn als bestuur genoodzaakt om andere maatregelen te nemen als iemand de regels niet in acht neemt. Wij hopen echter dat u het niet zover laat komen .

Het Bestuur

Uit de bestuursvergaderingen

Als bestuur willen wij de leden graag op de hoogte houden van zaken die spelen in de vereniging en dus bij het bestuur en die aan de orde komen in de vergaderingen.
Wij doen dit door een kort verslag te plaatsen op deze pagina.

Bestuursvergadering van 15 februari 2021.

  • De vergadering is gehouden om 19.30 uur, via “google teams” zodat de deelnemers vanuit huis kunnen vergaderen. Dit i.v.m. de nog steeds geldende avondklok.
  • Onze nieuwe website is in de lucht. Er kunnen mogelijk nog wat startproblemen zijn, maar die zullen we met spoed verhelpen. Het IT beheer van de website wordt gedaan door Michel van Gennip, en het beheer op inhoud wordt uitgevoerd door Kees Mechielsen.
  • Betreft het hellingen op 3, 10 en 24 april gelden in hoofdlijn de procedures zoals we hebben gevoerd bij het te water laten in 2020. De geactualiseerde procedure wordt aan de leden verstrekt gelijk met de dagplanning waarop een tijdslot is aangegeven.
  • De bokkenkraan wordt bekeken op functionaliteit, en na het te water laten in april zal het werken met deze kraan worden geëvalueerd, en wordt er gekeken of aanpassingen of vervanging noodzakelijk is.
  • De veiligheidsvoorzieningen worden aangepast op aangeven van en door Bert Koudijs, het BHV plan wordt daar op aangepast.

Bestuursvergadering van 13 maart 2021.

  • De vergadering is gehouden op zaterdagochtend, dit in verband met de avondklok.
  • Bericht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier inzake de kwaliteit van antifouling met betrekking tot de waterkwaliteit wordt verspreid onder de leden, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.
  • De facebook pagina van de vereniging wordt voorlopig beheerd door Gerard Breij.
  • 4 werkdagen voor elke hellingdag wordt de tijdsplanning en protocol naar de betreffende leden verzonden.