Statuten

Hieronder staan de statuten van De Hellingvereniging d.d. 20 januari 1977.