De huisregels

Hellingen / stallen :
+ Hellen/ stallen voor eigen rekening en risico.
+ men is tenminste W.A. verzekerd.
+ aan boord staan geen brandbare stoffen, gas-flessen, losse tanks.
+ afdekken in de loods tot het gangboord van de boot is toegestaan (mits het geen brandgevaar oplevert; Het afdekken buiten d.m.v een dekzeil is toegestaan )
+ in de loods geldt een rook-, las en slijpverbod
+ de aanwijzingen van de wachtsman worden terstond uitgevoerd.
+ alle niet gelabelde onderdelen en goederen kunnen zonder verder overleg na de winterperiode worden afgevoerd.
+ Schade, vernieling of vervuiling aan/ van eigendommen van de vereniging of derden dienen integraal te worden vergoed.

Aan(af)wezigheid ( noodzakelijk i.v.m. BHV )
+ Bij afwezigheid dient u (buiten en in de loods) de ladder of trap te verwijderen ten teken dat u niet in uw boot aanwezig bent. Dit om te voorkomen dat men bij evt. calamiteiten naar u zal gaan zoeken.

Werken aan de boot:
+ zonder storende elementen voor de omgeving.
+ afdekken van de werkplek op het terrein en loods.
+ schuren met stof(filter)afzuiging en na 1 maart alleen nat schuren en dan ook geen stofveroorzakende werkzaamheden meer
+ verfblikken staan tijdens het werken in een lekbak
+ aan het einde werkdag alles opruimen (niets onder de boten of op tafels) en stekkers uit het stopcontact.
+ afval wordt door een ieder zelf afgevoerd.
+ lassen en slijpen (op de lasplek buiten), goed afgedekt, alleen na afspraken met het bestuur en in de afgesproken periode. Pas beginnen na controle door de wachtsman.