Wie is er voor wat?

Wachtsman:
Harry van der Meulen
werf@de-samenwerking.nl

Dagelijks bestuur

Penningmeester
Michael Leupen
penningmeester@de-samenwerking.nl

Voorzitter
Peter Noordhuis
voorzitter@de-samenwerking.nl

Secretaris:
Kees Mechielsen
secretaris@de-samenwerking.nl

Bestuursleden

Onderhoud:
Peter Vader
onderhoud@de-samenwerking.nl

Hellingen:
Jan Drijver
helling@de-samenwerking.nl
Mob nr: 06 45282328

Techniek:
Gerard Breij
techniek@de-samenwerking.nl

Kantine:
Henk Koks
kantine@de-samenwerking.nl

Om te onthouden

Openings tijden van de Werf:
Vanaf Oktober t/m Eind Februari 09.00u– 18.00u
Vanaf 1 Maart t/m de datum van te water 09.00u —-21.00u
Tijdens Kerst en Nieuw Jaar is alles gesloten .,

Aandacht voor hellingregels: houd rekening met elkaar
Ieder seizoen zijn er altijd weer enkele leden die zeggen niet op de hoogte zijn van het huishoudelijk reglement en husiregels. Bij aanmelding voor stallen gaat ieder lid akkoord met het reglement ( en dient daar ook van op de hoogte te zijn). Dit betreft vooral het onderwerp SCHUREN / Verf schrapen ect.

Een ieder dient te weten dat er vanaf 1 Maart GEEN stofveroorzakende werkzaamheden meer verricht mogen worden. Er zijn leden die na deze datum willen schilderen ect. Dus hou rekening met elkander.

Als u op tijd aan uw schip begint met onderhoud, dan moet normaliter deze regeling geen problemen geven. Wij verwachten dat een ieder zich aan de afspraken houdt. We zijn als bestuur genoodzaakt om andere maatregelen te nemen als iemand de regels niet in acht neemt. Wij hopen echter dat u het niet zover laat komen .

Het Bestuur

Heeft u iets te vieren, en is u huis te klein ?
Dan kan onze Kantine misschien een oplossing zijn. U,kan hier gebruik van maken ,tegen een aantrekkelijk tarief. Het doel van Gebruik gaat in overleg. Want het e.e.a is wel aan bepaalde regels gebonden.