Huisregels

+ Hellen / stallen voor eigen rekening en risico.
+ Men is tenminste W.A. verzekerd.
+ Aan boord staan geen brandbare stoffen, gasflessen, losse tanks.
+ Afdekken in de loods tot het gangboord van de boot is toegestaan (mits het geen brandgevaar oplevert; Het afdekken buiten d.m.v. een dekzeil is toegestaan).
+ In de loods geldt een rook-, las en slijpverbod.
+ De aanwijzingen van de wachtsman worden terstond uitgevoerd.
+ Alle niet gelabelde onderdelen en goederen kunnen zonder verder overleg na de winterperiode worden afgevoerd.
+ Schade, vernieling of vervuiling aan / van eigendommen van de vereniging of derden dienen integraal te worden vergoed.

Aan(af)wezigheid ( noodzakelijk i.v.m. BHV )
Bij afwezigheid dient u (buiten en binnen ) de ladder of trap onder de boot te leggen (en op slot zetten) om aan te geven dat u niet in uw boot aanwezig bent.
Dit om te voorkomen dat men bij evt. calamiteiten naar u zal gaan zoeken.

Werken aan de boot:
+ Zonder storende elementen voor de omgeving.
+ Afdekken van de werkplek op het terrein en loods.
+ Schuren met stof(filter)afzuiging en na 1 maart alleen nat schuren en dan ook geen stof veroorzakende werkzaamheden meer.
+ Verfblikken staan tijdens het werken in een lekbak.
+ Aan het einde werkdag alles opruimen (niets onder de boten of op tafels) en stekkers uit het stopcontact.
+ AFVAL WORDT door een ieder ZELF AFGEVOERD .
+ LASSEN en SLIJPEN (Op de lasplaats buiten):
*** Goed afgedekt.
*** ALLEEN na afspraak en met goedkeuring van het Bestuur.
*** En in de daarvoor AFGESPROKEN PERIODE.
*** Pas beginnen NA CONTROLE van de WACHTSMAN.