Huisregels

+ Hellen/ stallen voor eigen rekening en risico.
+ men is tenminste W.A. verzekerd.
+ aan boord staan geen brandbare stoffen, gas-flessen, losse tanks.
+ afdekken in de loods tot het gangboord van de boot is toegestaan (mits het geen brandgevaar oplevert; Het afdekken buiten d.m.v een dekzeil is toegestaan )
+ in de loods geldt een rook-, las en slijpverbod
+ de aanwijzingen van de wachtsman worden terstond uitgevoerd.
+ alle niet gelabelde onderdelen en goederen kunnen zonder verder overleg na de winterperiode worden afgevoerd.
+ Schade, vernieling of vervuiling aan/ van eigendommen van de vereniging of derden dienen integraal te worden vergoed.

Aan(af)wezigheid ( noodzakelijk i.v.m. BHV )
Bij afwezigheid dient u (buiten en binnen ) de ladder of trap onder de boot te leggen (en op slot zetten) om aan te geven dat u niet in uw boot aanwezig bent. Dit om te voorkomen dat men bij evt. calamiteiten naar u zal gaan zoeken.

Werken aan de boot:
+ zonder storende elementen voor de omgeving.
+ afdekken van de werkplek op het terrein en loods.
+ schuren met stof(filter)afzuiging en na 1 maart alleen nat schuren en dan ook geen stofveroorzakende werkzaamheden meer
+ verfblikken staan tijdens het werken in een lekbak
+ aan het einde werkdag alles opruimen (niets onder de boten of op tafels) en stekkers uit het stopcontact.
+ AFVAL WORDT door een ieder ZELF AFGEVOERD .
+ LASSEN en SLIJPEN (op de lasplek buiten), goed afgedekt, ALLEEN na afspraak en met goedkeuring van het Bestuur.
+ En in de daarvoor AFGESPROKEN PERIODE. Pas beginnen NA CONTROLE van de WACHTSMAN.