De geschiedenis

Op het terrein van een oude werf op de Eilandswal stalden een aantal bootjesbezitters hun boten. Toen er rond 1975 grote huizenbouwplannen ontstonden, heeft men in juli 1976 besloten een vereniging op te richten om sterker tegenover de gemeente te staan. Later is de vereniging voorzien van het stempel: Koninklijk Goedgekeurd d.m.v. een notariële acte.

De oude werf

Er waren betrekkelijk weinig kosten en goede inkomsten. Met een elektrische lier en een lorrie op rails werden de boten met een domme kracht op vaten gezet en met stophout opgevuld. Waarschijnlijk overbodig te vermelden dat het zeer tijdrovend en best riskant werk was.

Men wist dat de werf weg moest; zeker toen de aangepaste plannen door de buurt aanvaard werden.
Door een volhardend bestuur werd veel onderhandeld en uiteindelijk was de gemeente bereid samen met het bestuur naar een andere locatie te zoeken.

Na vele omzwervingen kwam men op de Beverdam terecht. Beide partijen gingen akkoord.
Bovendien zegde de gemeente een eenmalige subsidie van fl 100.000,= (EURO 45.380) toe.
Dit was een overheidsregeling ter bevordering van het verenigingsleven. Geen vuiltje aan de lucht.

Drie jaar procederen

We moesten de oude werf verlaten en alles wat bruikbaar was werd meegenomen naar de nieuwe locatie en opgeslagen in een nissenhut. Er was twee jaar vechten en procederen tegen bewoners van de buurt voor nodig. Er moesten allerlei beperkende regels gemaakt worden tegen mogelijke overlast. Ons reglement van orde stamt dan ook uit deze tijd.

Veel booteigenaren stalden de boot elders, en het bestuur riep de leden enkele keren per jaar bijeen in een soos of buurthuis en vertelde hoe het ervoor stond, maar toch liep het ledenaantal terug. Gelukkig werden door de Raad van State de klachten ongegrond verklaard en dat de vereniging alle toezeggingen had gedaan die mogelijk waren.

Handen uit de mouwen

Dat was nodig. De gemeente kon haar belofte om f 100.000 (EURO 45.380) te doneren door bezuinigingen niet waar maken. Het werd slechts fl 25.000 (EURO 11.345). Alleen het heien kon hiervan betaald worden. Met gemeentegarantie werd geld geleend en kon toch de loods in 1984 als kaal casco gebouwd worden (voor fl 170.000,= (EURO 77.143)).

Het door “de Reus en Leeuwenkamp” ontworpen gebouw werd met veel samenwerking tussen het bouwbedrijf ” C. M. de Nijs” en de leden gebouwd. Zo werden geulen voor de riolering gegraven, de fundatie voor een hijsinstallatie aangelegd, geld ingezameld voor de bokken, tractoren en kraan gekocht en bedrijfsklaar gemaakt, de loods geïsoleerd. De schaftwagen werd vervangen door een echte kantine (gebouwd met materiaal van een door leden gesloopt oud schoolgebouw) en de materialen goed onderhouden.

De jaren daarop volgend werd de loods bestraat en nog weer later ook het deel het buitenterrein (tot die tijd sleepte men steeds met rijplaten). De afspuitplaats werd gebouwd, de oude dragline werd vervangen door een mobiele kraan.

Verder bouwen

Na vernieuwing van de hele bestrating en de aanschaf van een hydraulische botenkar, bokken en trekker, is de vereniging ook overgegaan op het huren van een kraan. Het gebouw stond al weer 30 jaar en veel was opgebouwd uit 2ehands materiaal. Nu was de renovatie van het gebouw dus echt aan de beurt: een nieuwe toiletgroep en kantine. Ook zijn de dakplaten vervangen.

Steeds weer zijn de voorzieningen verbeterd en moeten we het gebouw en terrein onderhouden . Dat is alleen mogelijk als ieder lid zich daadwerkelijk inzet voor onze vereniging: De Samenwerking.