Dak fonds

Voor het vernieuwen van het dak hebben we niet bij de bank een lening afgesloten, maar is de leden gevraagd het benodigde bedrag van € 40.000 bij elkaar te brengen (2015).
Ten behoeve van de verkrijging van de geldlening is door de vereniging de Dak fonds commissie opgericht.
Deze commissie droeg zorg voor de coördinatie van de inschrijving, de toewijzing en uitgifte van de certificaten en de verdere administratieve afhandeling van het verkrijgen en de aflossing van de lening.

Enkele punten, toen, van de commissie:

  • De nominale waarde per certificaat bedraagt € 100,- (eenhonderd euro).
  • De lening draagt 3 % rente per jaar. De rente gaat in op het moment dat de koopsom van een certificaat is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de HVdS.
  • Het bestuur van HVdS bepaalt het maximaal aantal uit te geven certificaten.
  • De periode van uitgifte is tot 1 januari 2016.
  • De lening heeft een looptijd van iets meer dan 7 jaar. De jaarlijkse aflossing van de lening (november van elk jaar per datum van Algemene ledenvergadering, voor het eerst in 2017) geschiedt bij uitloting.

Het benodigde bedrag was snel bij elkaar en het dak kon worden vernieuwd. In de jaren daarna zijn de uitbetalingen gedaan en was de lening daarmee afgedaan.