Terug naar: Uit het bestuur

Bestuursvergadering van 14 november 2022. 

 • In de vergadering is uitgenodigd Walter Poldner, hij heeft zich kandidaat gesteld voor de functie Beheer, indien deze vrijkomt als Michael Leupen in de ALV wordt benoemd tot voorzitter. Na kennismaking en informatief overleg stelt het bestuur zich achter de kandidaatstelling van Walter.
 • Het hellingen in oktober is goed verlopen. Wel is het raadzaam om er drie vaste hellingploegleden bij te hebben, bij de hijsploeg van Peter Vader, en bij de spuitploeg.
 • Leden die interesse hebben om zich in te zetten bij de hellingploeg, graag contact opnemen met de secretaris Kees Mechielsen of hellingploegcoördinator Jan Drijver.
 • Nieuwe terrasstoelen zijn verzorgd door Bert Koudijs.
 • De klusdagen op zaterdag 24 september en vrijdag 30 september hebben dankzij de aanwezige vrijwilligers tot een goed resultaat geleid.
 • De hellingdagen in 2023 zijn op 8, 15 en 29 april. In april worden er ook weer klusdagen gehouden, data volgen.
  • De Algemene Leden Vergadering is op vrijdag 18 november.
  • Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2023.
  • De volgende bestuursvergadering is op 16 januari 2023.

Bestuursvergadering van 12 september 2022. 

 • Peter Noordhuis meldt, dat hij na 3 termijnen(negen jaar) het voorzitterschap beëindigt, en dus per 18 november 2022 aftreedt. Michael Leupen stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter. Michael treedt daarmee terug als Beheer, en deze functie is dan vacant.
 • De indexatie voor het komende jaar is vastgesteld op 2%.
 • De terrasstoelen en tafels zijn aan vervanging toe, en zullen worden afgevoerd.
 • Voorafgaand aan het hellingen worden er weer klusdagen georganiseerd op zaterdag 24 september en vrijdag 30 september. Dit om gebouw en terrein weer schoon en opgeruimd te maken voor het stallen van de boten.
 • De hellingdagen zijn op 8, 15, 22 en 29 oktober. De Algemene ledenvergadering is op vrijdag 18 november. De volgende bestuursvergadering is op 10 oktober.

Bestuursvergadering van 10 oktober 2022. 

 • De eerste helling dag op 8 oktober is goed verlopen, de vaste hellingploeg dient steeds met 3 vrijwilligers te worden aangevuld.
 • Op de klusdagen op 24 en 30 september is er met inzet van vrijwilligers weer gezorgd voor een opgeruimd en schoon terrein en hal.
 • De terrasstoelen en tafels zijn afgevoerd en vervangen .
 • De aanschaf van zonnepanelen vertraagd door actualisatie offertes en informatie t.a.v. constructie en terugleveringsperikelen.
 • De Algemene Ledenvergadering is op vrijdag 18 november 2022.
 • Uitnodiging voor de ledenvergadering verzenden op 28 oktober 2022.
 • De volgende bestuursvergadering is op 14 november 2022.
 • Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2023.