Terug naar: Uit het bestuur

Bestuursvergadering van 1 november 2021.

 • In aansluiting op de nieuwe corona maatregelen die per 2 november worden aangekondigd in de persconferentie, zullen we bezien of het mogelijk is de ALV door te laten gaan en zo mogelijk, onder welke voorwaarden.
 • De hellingdagen zijn naar tevredenheid verlopen, wel is er voorkeur om voor de hijsploeg een vaste bezetting te hebben.
 • Dankzij vrijwilligers die het jaar door actief zijn hebben we de “klusdagen” tot 2 dagen kunnen beperken.
 • Het terrein aan de noordzijde is bestraat met betonplaten en nu ook afgewerkt met een tegelstrook aan de halzijde.
 • Het restant aan betonplaten zal t.z.t. worden gebruikt om delen van de klinkerbestrating te vervangen.

Bestuursvergadering van 25 september 2021. 

 • Tussendoor is er een ingelaste bestuursvergadering geweest op 27 augustus 2021. In dat overleg zijn aan de orde geweest de werkdagen voorafgaand aan het hellingen, en de procedure voor het hellingen in oktober 2021. Tevens is daar aan de orde geweest de bezetting van de kantineploeg.
 • De hellingdagen zijn vastgesteld op zaterdag 9, 16, 23 en 30 oktober. De voorafgaande klusdagen op vrijdag 1 en 8 oktober.
 • De procedure hellingen wordt aangepast en verspreid naar de leden. Hoofdzaak is, geen werkzaamheden aan de boten op de hellingdagen, alleen de hellingploeg heeft toegang tot de hal en het terrein op de hellingdagen, de kantine is wel geopend voor alle leden op de hellingdagen.
 • Het overleg voor de hellingploeg is op zaterdag 2 oktober.
 • De kantine is weer alle zaterdagen geopend vanaf 10.00 uur.
 • De bestrating aan de noordzijde van de hal is eind september vervangen door platen.
 • Nieuwe hek code vanaf zaterdag 2 oktober, aparte mailing naar de leden.
 • De Algemene Leden Vergadering is verplaatst naar vrijdag 19 november om 20.00 uur.