Terug naar: Uit het bestuur

Bestuursvergadering van 25 april 2022.

 • De overdekte fietsenstalling is op 3 mei gemonteerd door vrijwilligers.
 • De demontage op de Boekelermeer en transport naar de werf was reeds uitgevoerd op 12 februari, door vrijwilligers.
 • Het te water laten van de boten is dank zij de inzet van de hellingploeg weer voorspoedig verlopen.
 • Na het opheffen van de coronamaatregelen kon de kantine ploeg gelukkig ook weer aan de slag.
 • Dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten om de vereniging goed te laten functioneren!!!
 • Alle leden en familie een behouden en zonnige vaart gewenst!!!

Bestuursvergadering van 21 maart 2022.

 • Na overleg met leden op de werf en de werkgroep beheer is de plaats van de fietsenstalling vastgesteld: Aan de waterkant, tegen het hek grenzend aan het terrein van de ARZV.
 • De beslissing aangaande aanschaf zonnepanelen is afhankelijk van consultering belastingdienst inzake BTW en info ten aanzien van levering aan het net. Dit zal daardoor nog enige tijd kosten.
 • Dringend verzoek aan alle leden: Zorg er bij uitvoering van werkzaamheden aan uw boot voor, dat dit geen schade/vervuiling veroorzaakt aan terrein, gebouw of boten van anderen.
 • De bedoeling is om cursus/voorlichting te geven voor de leden betreft veiligheid op het terrein en in het gebouw, en t.a.v. werkomstandigheden.

Bestuursvergadering van 14 februari 2022. 

 • Voorafgaand aan deze bestuursvergadering heeft het bestuur de “alternatieve” ALV gehouden. Zodra de secretaris het verslag hiervan gereed heeft, zal dit naar de leden worden verzonden.
 • De kantine is weer open!! Gelukkig kunnen we door het vervallen van een groot deel van de corona maatregelen de kantine weer beschikbaar maken voor de leden.
 • Uit het bestuur is een werkgroep Beheer gevormd. Deze werkgroep maakt een planning voor het beheer en onderhoud/vernieuwing van onze gebouwen, terrein en materieel. De deelnemers aan de groep zijn Michael Leupen, Jan Drijver, Peter Vader en Kees Mechielsen.
 • Afgelopen zaterdag 12 februari werd met een groep vrijwilligers van onze vereniging een overdekte fietsenstalling gedemonteerd en getransporteerd naar de werf. De montage wordt nader gepland, zodra we de juiste plek hebben vastgesteld.

Bestuursvergadering van 15 januari 2022. 

 • Zoals we reeds hebben gemeld aan iedereen, gaan het bestuur de ALV 2021 op dezelfde alternatieve wijze houden als gedaan is voor de ALV 2020. De uitvoering daarvan vindt plaats op 14 februari.
 • De data voor de boten te water zijn weer bekend (2, 9 en 23 april) en staan weer op de website, en iedereen is geïnformeerd over de datum waarop zijn/haar boot te water gaat.
 • Het bestuur beraadt zich over het aanschaffen van zonnepanelen, een en ander afhankelijk van de mogelijkheden, terugverdientijd, duurzaamheid etc.

Bestuursvergadering van 13 december 2021.

 • De situatie ten aanzien van de A.L.V. is niet veranderd. We nemen de tijd tot 31 januari 2022 om zo mogelijk de A.L.V. van 2021 te houden. Indien er aanleiding is de A.L.V. te laten vervallen dan stellen wij u z.s.m. op de hoogte.
 • Met het verlaten van Gerard Breij uit het bestuur en de vereniging is er een vacature ontstaan voor beheer materieel (voorheen techniek). Michael Leupen heeft aangegeven deze functie in te willen vullen, en zijn positie als penningmeester komt daarbij vacant. Voor de post van penningmeester hebben we Peter Vonk bereid gevonden om dit in te vullen. Als bestuur hebben we hiermee ingestemd. Beide benoemingen dienen nog in de A.L.V. te worden voorgedragen en goedgekeurd.
 • Naast de gebruikelijke jaarplanning voor 2022 gaat het bestuur begin 2022 zich buigen over een planning en ontwikkeling voor langere periode.

Bestuursvergadering van 1 november 2021.

 • In aansluiting op de nieuwe corona maatregelen die per 2 november worden aangekondigd in de persconferentie, zullen we bezien of het mogelijk is de ALV door te laten gaan en zo mogelijk, onder welke voorwaarden.
 • De hellingdagen zijn naar tevredenheid verlopen, wel is er voorkeur om voor de hijsploeg een vaste bezetting te hebben.
 • Dankzij vrijwilligers die het jaar door actief zijn hebben we de “klusdagen” tot 2 dagen kunnen beperken.
 • Het terrein aan de noordzijde is bestraat met betonplaten en nu ook afgewerkt met een tegelstrook aan de halzijde.
 • Het restant aan betonplaten zal t.z.t. worden gebruikt om delen van de klinkerbestrating te vervangen.

Bestuursvergadering van 25 september 2021. 

 • Tussendoor is er een ingelaste bestuursvergadering geweest op 27 augustus 2021. In dat overleg zijn aan de orde geweest de werkdagen voorafgaand aan het hellingen, en de procedure voor het hellingen in oktober 2021. Tevens is daar aan de orde geweest de bezetting van de kantineploeg.
 • De hellingdagen zijn vastgesteld op zaterdag 9, 16, 23 en 30 oktober. De voorafgaande klusdagen op vrijdag 1 en 8 oktober.
 • De procedure hellingen wordt aangepast en verspreid naar de leden. Hoofdzaak is, geen werkzaamheden aan de boten op de hellingdagen, alleen de hellingploeg heeft toegang tot de hal en het terrein op de hellingdagen, de kantine is wel geopend voor alle leden op de hellingdagen.
 • Het overleg voor de hellingploeg is op zaterdag 2 oktober.
 • De kantine is weer alle zaterdagen geopend vanaf 10.00 uur.
 • De bestrating aan de noordzijde van de hal is eind september vervangen door platen.
 • Nieuwe hek code vanaf zaterdag 2 oktober, aparte mailing naar de leden.
 • De Algemene Leden Vergadering is verplaatst naar vrijdag 19 november om 20.00 uur.