Terug naar: Uit het bestuur

Bestuursvergadering van 1 mei 2021.

 • De nieuwe bokkenkraan werkt naar behoren. Er wordt onderzocht welke opstellingsplaats de juiste is i.v.m. voortgang en veiligheid. Dit zouden zelfs verschillende plaatsen kunnen zijn voor te water en uit het water.
 • Gezien de positieve ontwikkelingen t.a.v. de corona is er weer een hellingploegoverleg gepland op zaterdag 2 oktober 10.00 uur.
 • De kantineploeg behoeft aanvulling, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Henk Koks, kantine@de-samenwerking.nl.
 • Eind september/begin oktober gaan we weer klusdagen organiseren voor opschonen terrein en onderhoud loods, data en informatie werkzaamheden volgen.
 • In het kader van onderhoud/vernieuwing bokkenvoorraad worden er 4 nieuwe zware bokken aangeschaft.
 • Allen een goed en zonnig vaarseizoen gewenst!!!!!

Bestuursvergadering van 17 april 2021.

 • De oude bokkenkraan kan niet meer gekeurd en gecertificeerd worden, wat inhoudt dat we in dit geval met ongekeurd materieel werken. Deze staat te koop en wordt dan ook afgevoerd. Er is intussen een nieuwe gekeurde, gecertificeerde bokkenkraan aangeschaft, zodat we hiermee de werkzaamheden m.b.t. de bokken kunnen verrichten.
 • We hebben gepland om de bestrating aan de noordzijde van de loods dit jaar aan te pakken zodat hier weer bedrijfszeker op kan worden gewerkt.
 • Het bestuur gaat zich beraden over de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), welke aanpassingen en maatregelen nodig zijn om hieraan te voldoen.
 • De hellingdagen voor oktober zijn gepland op zaterdag 9, 16, 23 en 30 oktober.
 • De ALV (Algemene Leden Vergadering) is gepland op vrijdag 5 november.

Bestuursvergadering van 13 maart 2021.

 • De vergadering is gehouden op zaterdagochtend, dit in verband met de avondklok.
 • Bericht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier inzake de kwaliteit van antifouling met betrekking tot de waterkwaliteit wordt verspreid onder de leden, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.
 • De facebook pagina van de vereniging wordt voorlopig beheerd door Gerard Breij.
 • 4 werkdagen voor elke hellingdag wordt de tijdsplanning en protocol naar de betreffende leden verzonden.

Bestuursvergadering van 15 februari 2021.

 • De vergadering is gehouden om 19.30 uur, via “google teams” zodat de deelnemers vanuit huis kunnen vergaderen. Dit i.v.m. de nog steeds geldende avondklok.
 • Onze nieuwe website is in de lucht. Er kunnen mogelijk nog wat startproblemen zijn, maar die zullen we met spoed verhelpen. Het IT beheer van de website wordt gedaan door Michel van Gennip, en het beheer op inhoud wordt uitgevoerd door Kees Mechielsen.
 • Betreft het hellingen op 3, 10 en 24 april gelden in hoofdlijn de procedures zoals we hebben gevoerd bij het te water laten in 2020. De geactualiseerde procedure wordt aan de leden verstrekt gelijk met de dagplanning waarop een tijdslot is aangegeven.
 • De bokkenkraan wordt bekeken op functionaliteit, en na het te water laten in april zal het werken met deze kraan worden geëvalueerd, en wordt er gekeken of aanpassingen of vervanging noodzakelijk is.
 • De veiligheidsvoorzieningen worden aangepast op aangeven van en door Bert Koudijs, het BHV plan wordt daar op aangepast.