Alles over hellingen:

DATA BOTEN UIT HET WATER: Hellingdagen 2023: 07, 14, 21 en 28 oktober.
De procedure voor het hellingen krijgt ieder lid per mail.
Een overzicht van alle hellingdagen krijgt ieder lid per mail.
De detailplanning wordt dan de vrijdagmiddag ervoor, per hellingdag, alleen naar die leden gemaild.
Elke booteigenaar weet dan op welk tijdstip zijn boot wordt gehesen.
De procedure, het overzicht en de detailplanning staan dan ook op deze pagina.

Hijsmarkeringen:

Uw boot dient voorzien te zijn van de benodigde hijsmarkeringen.
Bij het te water gaan is het gelukkig duidelijk te zien waar de singles moeten komen.
Bij het uit het water halen, is eigenlijk niet te zien waar de singles moeten komen.
Het aanwezig zijn van deze hijsmarkeringen valt onder uw eigen verantwoording.
Er zijn hierbij 2 mogelijkheden (Deze 2 opties zijn in ons Systeem vastgelegd):
(A) Hijsmarkering aanwezig (Verder geen actie nodig)
(S) Hijsmarkering afwezig (Hijsmarkeringen aanbrengen)
Hijsmarkeringen zijn te verkrijgen via het bestuur.
Ook verdere info kunt u altijd krijgen van een van de bestuursleden.

Hellingreglement:

Een onderdeel van het huishoudelijk reglement is artikel 7: Het hellingreglement.
Hierin is de procedure vastgelegd hoe de hellingcommissie de plaatsen toewijst.
Zie hiervoor het volledig huishoudelijk reglement en klik op artikel 7.

Hellingdagen 07, 14, 21 en 28 oktober:

Helling dag 07 oktober: Tijdsplan

Procedure uit het water voor de schippers oktober 2023:

Het uit het water halen van de boten gebeurt op 7, 14, 21 en 28 oktober 2023, met in acht name van de volgende procedure:

 • Er wordt een totaalplanning gemaakt, welke boot gaat op welke dag uit het water gaat.
  • 1e Hellingdag: Boten die in de loods gaan.
  • 4e Hellingdag: Boten voor de lasplaats en die nog 3 weken binnen willen staan.
   • U heeft deze wens duidelijk aangegeven op uw stallingformulier!
  • De boten mogen pas in de week voor het hellingen voor de kant worden gelegd, uiterlijk vrijdagmorgen.
  • De boot moet, zichtbaar vanaf de kant, herkenbaar zijn voor de hellingploeg:
   • Heeft uw boot geen naam; dit is een goed moment om dat te alsnog te doen.
   • Hang er anders in ieder geval, zichtbaar, een label op met uw naam.
   • Ook op de kant moet de boot herkenbaar blijven. Een afdekzeil wil dat weleens verhinderen.
  • De boot dient helling gereed te zijn:
   • Voor het hijsen, geen gasflessen en/of losse benzinetanks meer aan boord
   • Voorzien van stootwillen aan beide zijden en landvasten.
  • Vrijdagmiddag wordt dan de dagplanning gemaakt waarop globaal aangegeven, het tijdstip, dat uw boot uit het water gaat. En wordt u einde vrijdagmiddag gemaild.

Weet dat het hijsen altijd onder de verantwoording van de booteigenaar valt.

 • U bent een uur voor het hellingen van uw boot aanwezig.
 • De boot wordt door de hellingploeg op de hijs plek gelegd, vanwaar hij op de kant wordt gehesen.
 • Alleen tijdens het hijsen van uw boot mag u ter plekke aanwezig zijn, met helm en groen hesje, na melding bij Bert Koudijs (Veiligheidsman).
 • Indien het niet mogelijk is, bij het hijsen van uw boot, aanwezig te zijn, gaarne even melden bij Kees Mechielsen (Secretaris).

Voor de Loods en het terrein geldt:

 • De werf is alleen toegankelijk voor de hellingploeg.
 • Er worden door leden geen werkzaamheden verricht aan de boten.
 • Na het hellingen +/- 16:00 uur is het dan wel weer mogelijk.
 • De kantine is open en toegankelijk voor alle leden.
 • De Koffie en Thee zijn gratis.

Let wel: Boten met een mast in de stelling gaan de 2e of laatste helling dag te water, i.v.m. de planning van het plaatsen van de mast.

Wij wensen u een goede winter.

Het bestuur.

Hesjes hellingploegleden:

Mededeling:

Voor allen die in de loods stallen, geldt de volgende mededeling:

Zoals u allen weet gaan op de eerste hellingdag in het voorjaar alle boten uit de loods te water. Mochten er mensen zijn, die tijdig hebben aangegeven toch nog in de loods te willen blijven liggen met hun schip, dan is dat mogelijk tegen hetzelfde tarief dat geldt voor de degenen die buiten gestald liggen en ook nog enkele weken naar binnen gaan.

Wij vinden dat namelijk tegenover die (extra) betalende leden wel zo eerlijk. (zie tarieven van voorjaar op deze site).

De regeling is vanaf het seizoen 2014 / 2015 ingevoerd.

Hopend op uw begrip wat betreft bovenstaande.

Het Bestuur.

Hellingaanvraag:

Het aanvraagformulier voor het volgend seizoen wordt u per E-mail toegestuurd in de 2e helft van februari. Deze mail moet u dan vervolgens beantwoorden voor 15 april (van dat jaar). We raden u aan deze verzonden mail te bewaren ( b.v. in verzonden items). Het overzicht van de ingeleverde stallingsformulieren komt dan op de site te staan.

Indien u binnen stalling heeft aangegeven en dat is niet mogelijk dan wordt u voor 1 juli geïnformeerd. Zo niet dan is uw aanvraag geaccepteerd. Leden zonder E-mail adres krijgen de aanvraag per post.

De hellingcommissie.