Alles over hellingen:

DATA BOTEN TE WATER: Hellingdagen 2024: 06, 13 en 27 april.
De procedure voor het hellingen krijgt ieder lid per mail.
Een overzicht van alle hellingdagen krijgt ieder lid per mail.
De detailplanning wordt dan de maandagmiddag ervoor, per hellingdag, alleen naar die leden gemaild.
Elke booteigenaar weet dan op welk tijdstip zijn boot wordt gehesen.
De procedure, het overzicht en de detailplanning staan dan ook op deze pagina.

Hijsmarkeringen:

Uw boot dient voorzien te zijn van de benodigde hijsmarkeringen.
Bij het te water gaan is het gelukkig duidelijk te zien waar de singles moeten komen.
Bij het uit het water halen, is eigenlijk niet te zien waar de singles moeten komen.
Het aanwezig zijn van deze hijsmarkeringen valt onder uw eigen verantwoording.
Er zijn hierbij 2 mogelijkheden (Deze 2 opties zijn in ons Systeem vastgelegd):
(A) Hijsmarkering aanwezig (Verder geen actie nodig)
(S) Hijsmarkering afwezig (Hijsmarkeringen aanbrengen)
Hijsmarkeringen zijn te verkrijgen via het bestuur.
Ook verdere info kunt u altijd krijgen van een van de bestuursleden.

Hellingreglement:

Een onderdeel van het huishoudelijk reglement is artikel 7: Het hellingreglement.
Hierin is de procedure vastgelegd hoe de hellingcommissie de plaatsen toewijst.
Zie hiervoor het volledig huishoudelijk reglement en klik op artikel 7.

Hellingdagen 2024: 06, 13 en 27 april:

Hellingdag 13 april: Tijdsplan

Procedure te water voor de schippers april 2024:

Het te water laten van de boten gebeurt op 6, 13 en 27 april 2024, met in acht name van de volgende procedure:

 • Er wordt een totaalplanning gemaakt, welke boot gaat op welke dag te water.
 • Er wordt een dagplanning gemaakt waarop globaal aangegeven, het tijdstip, dat uw boot te water gaat. En wordt u uiterlijk vier werkdagen van te voren gemaild.
 • Om te weten of u kunt afvaren verzoeken we u dringend om te testen:
  • Test uw accu of deze voldoende spanning heeft.
  • Test uw motor of deze wil starten.
 • De boot dient, uiterlijk de vrijdag voor de hellingdag, helling gereed te zijn, d.w.z. voorzien van stootwillen aan beide zijden en landvasten.

Weet dat het hijsen altijd onder de verantwoording van de booteigenaar valt.

 • U bent een uur voor het hellingen van uw boot aanwezig.
 • De boot wordt door de hellingploeg op de afvaartplek gelegd, vanwaar u de boot kunt afvaren.
 • Alleen tijdens het hijsen van uw boot mag u ter plekke aanwezig zijn, met helm en groen hesje, na melding bij Bert Koudijs (Veiligheidsman).
 • Indien het niet mogelijk is de boot af te varen, gaarne even melden bij Kees Mechielsen (Secretaris).

Voor de Loods en het terrein geldt:

 • De werf is alleen toegankelijk voor de hellingploeg.
 • Er worden door leden geen werkzaamheden verricht aan de boten.
 • Enkel dit jaar een uitzondering: Op de tweede hellingdag mag er worden geschilderd in de loods. (Geen stof makende werkzaamheden)
 • Na het hellingen +/- 16:00 uur is het dan wel weer mogelijk.
 • De kantine is open en toegankelijk voor alle leden.
 • De Koffie en Thee zijn gratis.

Let wel: Boten met een mast in de stelling gaan de 2e of laatste helling dag te water, i.v.m. de planning van het plaatsen van de mast.

Wij wensen u een plezierige en behouden vaart, en een zonnig vaarseizoen.

Het bestuur.

Ingekomen stallingsformulieren 2024 – 2025:

Hesjes hellingploegleden:

Mededeling:

Voor allen die in de loods stallen, geldt de volgende mededeling:

Zoals u allen weet gaan op de eerste hellingdag in het voorjaar alle boten uit de loods te water. Mochten er mensen zijn, die tijdig hebben aangegeven toch nog in de loods te willen blijven liggen met hun schip, dan is dat mogelijk tegen hetzelfde tarief dat geldt voor de degenen die buiten gestald liggen en ook nog enkele weken naar binnen gaan.

Wij vinden dat namelijk tegenover die (extra) betalende leden wel zo eerlijk. (zie tarieven van voorjaar op deze site).

De regeling is vanaf het seizoen 2014 / 2015 ingevoerd.

Hopend op uw begrip wat betreft bovenstaande.

Het Bestuur.

Hellingaanvraag:

Het aanvraagformulier voor het volgend seizoen wordt u per E-mail toegestuurd in de 2e helft van februari. Deze mail moet u dan vervolgens beantwoorden voor 15 april (van dat jaar). We raden u aan deze verzonden mail te bewaren ( b.v. in verzonden items). Het overzicht van de ingeleverde stallingsformulieren komt dan op de site te staan.

Indien u binnen stalling heeft aangegeven en dat is niet mogelijk dan wordt u voor 1 juli geïnformeerd. Zo niet dan is uw aanvraag geaccepteerd. Leden zonder E-mail adres krijgen de aanvraag per post.

De hellingcommissie.