Algemene ledenvergaderingen

Deze pagina is gestart met de vergadering van 2019 – 2020.
De ALV wordt normaliter gehouden in november.
Door Corona zijn de vergaderingen van 2019- 2020 en  2020 – 2021 gehouden zonder leden.
Wanneer er een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven staat hier de datum en de agenda.

ALV 2020 – 2021
ALV 2019 – 2020